Zmiany w pobieraniu opłaty recyklingowej

reklamowki 50+

Od 1 września 2019 roku uległy zmianie przepisy w zakresie pobierania opłaty recyklingowej za torby foliowe wydawane klientom. Dotychczasowa wartość nie zmienia się, wciąż wynosi 20 groszy + VAT. Natomiast od tego dnia wchodzi w życie obowiązek pobierania opłaty recyklingowej za każdą wydawaną torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Dotyczy to również tych o grubości 50+ mikronów, za które dotychczas nie pobierało się opłaty.

Wyłączenia z opłaty

Z opłaty warunkowo zwolnione są wyłącznie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości nieprzekraczającej 15 mikronów. Opłaty można nie naliczać tylko jeśli torby są używane ze względów higienicznych jako pierwsze opakowanie żywności, co ma zapobiegać jej marnowaniu. Należy przy tym pamiętać, że opakowanie towaru będącego jednostką sprzedaży nie podlega pod opłatę recyklingową.

Rozliczanie opłaty recyklingowej

Zmianie ulega również sposób rozliczania pobranej opłaty recyklingowej. Od 2020 roku trzeba będzie wpłacać ją kwartalnie, zaczynając od 15 kwietnia 2020 za pierwszy kwartał 2020 roku. Należy też pamiętać, że do 15 marca 2020 roku trzeba przelać opłatę za rok 2019. Poza tym obowiązkowe jest prowadzenie ewidencji nabytych i wydanych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w roku kalendarzowym.

Wpis do BDO

Na dodatek każdy przedsiębiorca wydający reklamówki podlega wpisowi do rejestru w Bazie Danych o Odpadach (BDO). Złożenie wniosku o wpis musi nastąpić przed 31 grudnia 2019 roku. Niewypełnienie tego obowiązku grozi karą administracyjną do wysokości 1 mln złotych.

Opłata recyklingowa na rachunku

Należy również pamiętać o odpowiednim wyszczególnieniu pozycji opłaty recyklingowej na dokumencie fiskalnym. Pozycję oznaczającą opłatę recyklingową radzimy uwidocznić na rachunku w sposób nie budzący wątpliwości podczas kontroli.